โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กับผลิตภัณฑ์ PROMOS HD

PROMOS ได้รับความไว้วางใจเข้าติดตั้งระบบ Visual control โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เบื้องต้นติดตั้ง 12 station โดยลูกค้าเลือก PROMOS HD ในการติดตั้ง

การทำงานของ PROMOS HD จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Production board, Andon board และ Visual control โดยระบบรองรับกลไก Setup time, Production time และ Downtime

PROMOS HD แสดงผลเป็น Graphic ที่ station การผลิต เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานรู้สถานะของการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ดูง่าย แปลผลง่าย โดยที่นี่เลือกใช้การแสดงผลแบบ Gantt chart และ Production curve

Gantt chart เป็นการแสดงผลสถานะโดยรวมตลอดทั้งวัน ว่าแต่ละช่วงเวลาเป็นสถานใด ทำให้เห็นต้นเหตุของปัญหา (root cause) อย่างรวดเร็ว เช่น ผลิตช้ากว่าแผนเพราะเกิด Downtime บ่อย เป็นต้น

Production curve เป็นการ plot curve ระหว่าง Plan curve ที่เกิดจากการคำนวณของ Takt time และ Real time curve หรือ Actual curve ที่เป็นชิ้นงานจริงที่ผลิตได้ การแสดงผลแบบ Production curve ทำให้หัวหน้างานเห็นถึงอัตราการผลิตในแต่ล่ะช่วงเวลา

 

Credit: THINKTECH Co.,Ltd. , SST

บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 18/12/2017

www.promosthai.com

Copyright © 2017 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,290