โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กับผลิตภัณฑ์ PROMOS HD สำหรับระบบต่อเนื่อง

Continuous process โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ปัจจุบันจะผลิตชิ้นงานแบบต่อเนื่องหลายเครื่องจักรติดต่อกัน ทำให้ หากว่ามีเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งหยุดทำงาน เกิด downtime หรือผลิตช้า ก็จะส่งผลต่อ station การผลิตถัดไปทันที

ทำให้การ monitor การผลิตเพียง line ใด line หนึ่งไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นต้องรู้สถานะของ line ก่อนหน้า และ line ที่อยู่ถัดไป

PROMOS HD จึงเพิ่ม feature ในการ monitor สถานะการผลิตของ line อื่นได้ด้วย จากเดิมทีที่ดูเฉพาะ line ของตนเองเท่านั้น


บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 30/01/2018

www.promosthai.com

Copyright © 2018 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,288