ระบบแสดงผลการผลิต , ระบบประสิทธิภาพการผลิต , ป้ายแสดงผลการผลิต , นับจำนวน , Target Board , Andon Board , PMS Board , PROMOS , Production Monitoring System , Factory Visual Management , Smart Production Monitoring System , Digital Factory Management

Production Monitoring System [PROMOS] เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโดยแสดงผลสถานะ การผลิต (Production Monitor) ให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ต้องวัดด้วย Sensor ต่าง ๆ ทำให้ทราบความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

Production Monitoring System [PROMOS] สามารถนำมาใช้ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ด้วยคุณสมบัติ ต่าง ๆ ดังนี้

1) แสดงผลการผลิตผ่านจอแสดงผลแบบจอ LCD มีทั้งรูปแบบ มาตรฐาน และ รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของฝ่ายจัดการการผลิต
2) แสดงผลสถานะของสายการผลิตแบบภาพรวม เช่น สถานะ ปกติ (Normal) , สถานะปรับตั้งสายการผลิต (Set Up Time), สถานะหยุดการผลิต (Downtime), สถานะแจ้งเตือน (Warning) หรือ สถานะเรียกหัวหน้าผู้ควบคุม (Call) ในรูปแบบของ ระบบ Andon System
แสดงผลแบบกราฟฟิก (Graphic Display) แสดงผลสถานะ แกรนชาร์ท (Gantt Chart Status) , กราฟวงกลม (Pie Graph) , รูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือ แสดงเป็นตารางได้  
3) การแสดงผลจากค่าของเซ็นเซอร์ เช่น อุณหภูมิ , ความชื้น , ความดัน แจ้งเตือนที่หน้าแสดงผล หากมีค่าที่ต่ำ หรือ สูงกว่าที่กำหนดได้
4) ระบบการทำงาน และ การต่อขยาย ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ปุ่ม , สวิต , ตัวอ่านบาร์โค้ด ได้ รวมถึง สามารถติดตั้งตัวรับสัญญาณ กับหน้าจอแสดงผล ห่างกันได้แบบระยะไกล
5) ระบบป้ายแสดงผลการผลิตของ PROMOS มี Software สำหรับคอมพิวเตอร์ ฟรี ทุกจำนวนการสั่งซื้อ สามารถที่ตั้งค่าแผนการผลิตด้วยการ Key ข้อมูล หรือ ใช้การอ่านบาร์โค้ด เพื่อตั้งค่าแผนการผลิต 
6) ระบบบันทึกเวลาที่สูญเสียในการผลิตสามารถแยกประเภทการสูญเสีย (Downtime Code) ทำให้ทีมดูแลการผลิตทราบถึงปัญหาและนำไปหาแนวทางแก้ไขได้
7) ระบบบันทึกประเภทชิ้นงานที่เสีย (NG Type) เพื่อนำไปหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการผลิตให้สามารถผลิตชิ้นงานดี (Finish Goods หรือศัพท์ย่อ FG) ได้มากขึ้นลดชิ้นงานเสียลง (No Goods / Not Goods หรือศัพท์ย่อ NG)
8) มีระบบคำนวณประสิทธิภาพการผลิต แบบภาพรวม 
ที่เรียกว่า Overall Equipment Effectiveness – OEE ซึ่งวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Availability, Performance และ Quality 
9) รองรับระยะเวลาการผลิตต่อ 1 ชิ้น (Cycle Time หรือศัพท์ย่อว่า CT) แบบแผนการผลิตปกติ (Normal plan) , แผนการผลิตตามวันและเวลา (Date time plan) , แผนการผลิตแบบหลากหลายในแผนเดียว (Muti CT plan) 

PROMOS Pricing

ชุดกล่องควบคุม PROMOS สำหรับแสดงผลการผลิต สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ sales@thinktech.co.th โดยมีสินค้าหลักให้เลือกดังนี้


 • ราคาเครื่อง : 34,000 บาท
  ราคาโปรแกรมและ Database (Raw data) : 0 บาท (ฟรี)

  > Cycle Plan / Date time Plan / MultiCT Plan
  > PROMOS Management Standard Software
  > TPM and OEE raw data
  > NG 20 Types
  > Downtime 999 Codes

 • ราคาเครื่อง : 19,500 บาท
  ราคาโปรแกรมและ Database (Raw data) : 0 บาท (ฟรี)

  > Production Monitor type Display LED TV/Monitor Full HD (1080p)
  > Summary Up to 200 Station
  > Status RUN / DOWN / BREAK / OUT OF PLAN
  > Table (Adjustable , 2 Line , 3 Line)

 • ราคาโปรแกรม : 90,000 บาท

  ไฟล์ Report รูปแบบเฉพาะจากทาง PROMOS สรุปภาพรวมการผลิตประจำวันที่ PROMOS เครื่องนั้นเก็บข้อมูลแบบ Raw Data มาทำรายงานสรุปภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย ค่า OVER ALL OEE , Working Time , Over Time , Break Time , Breakdown Time , Total Downtime , Set up time และ ภาพ Gantt chart
  • Thinktech Co.,ltd
   บริษัท ธิงค์เทค จำกัด เป็นบริษัทด้านการขายและการตลาด ให้กับ บริษัท โปรมอส (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการผลิต PROMOS และบริษัท มิกซ์เอ็น คอร์ปเปอเรชั่น จำก...
  • THINKTECH_MAP_New.jpg
   ThinkTech Co.,ltd บริษัท ธิงค์เทค จำกัด83/35 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (สำนักงานใหญ่)เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558033583Tel. 02-954...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM , Digital Factory Management , Digital Factory , DFM

Visitors: 1,252,383