Multi-Machine Production

Multi-Machine Production คือการที่โรงงานผลิตชิ้นงาน model เดียวกันโดยใช้เครื่องจักรหลายเครื่องทำงานขนานกัน การจัดการผลิตแบบนี้จะวางแผนการกำลังการผลิตร่วมกัน แต่ปัญหาคือ เมื่อเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานบางเครื่อง (downtime) การผลิตจะไม่หยุดทั้งหมด แต่กำลังการผลิตจะน้อยลง

PROMOS และโรงงานลูกค้าจึงได้ออกแบบระบบ PMS ที่สามารถ Weight กำลังการผลิตตามจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานได้ และได้ทำการ detect, record และรับข้อมูลทาง Barcode เพื่อคำนวณ OEE และทำระบบแจ้งเตือน 4M – Man, Machine, Material, Method ในเวลาเดียวกันแบบ Real Time

Credit: THINKTECH Co.,Ltd. , SST
บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 06/10/2018
Copyright © 2018 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.รูปที่ 1 Station การผลิต แจ้งเตือน 4M


รูปที่ 2 Machine Down 4 เครื่อง จากทั้งหมด 5 เครื่อง


รูปที่ 3 Station การผลิต แจ้งเตือน 4M

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,252,391