เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธิงค์เทค จำกัด เป็นบริษัทด้านการขายและการตลาด ให้กับ บริษัท โปรมอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการผลิต PROMOS และ บริษัท มิกซ์เอ็น คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2558 จนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

1) จำหน่าย ระบบป้ายแสดงผลการผลิต PROMOS - Production Monitoring System ใช้กับจอมอนิเตอร์ LCD / LED
2) จำหน่าย ระบบแจ้งเตือน Alarm System , Andon System , Downtime Code System
3) รับปรึกษา วางระบบ นับจำนวนการผลิต (Cycle Time) คำนวณประสิทธิภาพการผลิต ของดี (FG) ของเสีย (NG) ประเมินตัวชี้วัดด้วย OEE - Overall Equipment Effectiveness

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,285