การบริการ

Presentation and Get Requirement
บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตโรงงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ PROMOS เพื่อให้งานผลิตของลูกค้า มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการการผลิตInstallation
ทีมงานบริการติดตั้งด้วยคุณภาพและมาตรฐานของระบบโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขโรงงานลูกค้า มีการอบรม Safety และมีอุปกรณ์ Safety สำหรับพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่Training
มาตราฐานของ PROMOS ทุกครั้งที่ติดตั้งระบบ เราจะจัด Full Training ให้กับผู้ใช้งาน การ Training จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การ Train ให้กับผู้ดูแลระบบในส่วนนี้จะลงรายละเอียดทางด้านเทคนิค และการ Train ให้แก่พนักงานผลิตซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยตรง การ Train ส่วนนี้สำคัญมากเพราะว่าระบบ PROMOS จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ พนักงานผลิตจะต้องใช้อย่างจริงจัง โดยเราจะให้หลักการและหลักคิดว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,253,790