โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม

PROMOS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ให้เข้าติดตั้งระบบบริหารการผลิต (Visual management)


โรงงานนี้เป็นอีกโรงงานหนึ่งที่ได้จัดทำ Firmware พิเศษเพื่อให้เข้ากับระบบการผลิตเดิมโดยที่พนักงานผลิตไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ลักษณะของการทำงานนอกจากจะเป็น Production management แล้วยังทำหน้าที่เป็น Andon ในเวลาเดียวกัน


งานนี้เป็นงานที่จัดซื้อโดยเรียกผู้ผลิตหลายรายเข้าเสนอราคาและเทคโนโลยี PROMOS เป็นเพียงเจ้าเดียวที่ใช้เทคโนโลยี Advance Embedded System โดยที่ผู้ผลิตรายอื่นใช้ Computer base เป็นหน่วยประมวลผล ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่า Computer base ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมในไลน์การผลิตที่มีทั้งฝุ่น ความร้อน ความชื่นและการสั่นสะเทือน อีกทั้งเทคโนโลยี Advance Embedded System ยังมีราคาที่ถูกกว่า


Credit: THINKTECH Co.,Ltd. , SST
บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 12/06/2016
Copyright © 2016 MixEn Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,287