โรงงานเครื่องมือแพทย์

PROMOS ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้เข้าติดตั้งระบบบริหารการผลิต (Visual management)

สำหรับโรงงานนี้ได้จัดทำ Firmware พิเศษ เพื่อให้เข้ากับระบบการผลิตเดิมโดยที่พนักงานผลิตไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้ QR Code เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิต

กำลังการผลิตจะปรับตามจำนวนพนักงานในขณะนั้น ซึ่งระบบจะทำการคำนวณต่อไปข้างหน้าว่าจะผลิตเสร็จที่เวลาเท่าใด รวมทั้งยังมีการบันทึกการพักของพนักงานผลิตแยกตามรายบุคคลอีกด้วย

Credit: THINKTECH Co.,Ltd.

บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 08/06/2016
Copyright © 2016 MixEn Corporation, Ltd. All Rights Reserved.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,253,787