PROMOS คืออะไร

Production Monitoring System [PROMOS] เป็น ระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโดยแสดงผลสถานะ การผลิตให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ต้องวัดด้วย Sensor ต่าง ๆ ทำให้ทราบความผิดปกติในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยเทคโนโลยีของ PROMOS ซึ่งใช้ LCD Monitor ในการแสดงผล ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบอกจำนวนการผลิต / ป้ายแสดงผลการผลิต / ป้ายสรุปผลการผลิต จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องรูปแบบของข้อความที่ใช้แสดงผลบนหน้าจออีกต่อไป สามารถทำงานแบบ Stand Alone ใน Line การผลิต หรือสามารถเชื่อมต่อหลาย ๆ ตัวผ่านระบบ Network รวมถึงสามารถติดตามผลจาก Computer ในแบบ Remote จากที่ใดก็ได้

ระบบ Real Time Monitoring System โดย PROMOS ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

PROMOS with LCD Display 7-segment Display ทั่วไปในท้องตลาด
1) การแสดงผลมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 1) รูปแบบการแสดงผลตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2) สามารถเลือกขนาดจอได้ตามที่มีขายในท้องตลาด 2) ขนาดตัวเลขมีให้เลือกจำกัด
3) หาอะไหล่เปลี่ยนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้รุ่นเดิม 3) ต้องใช้อะไหล่จากผู้ผลิตเท่านั้น
4) ลูกค้าสามารถซื้อจอใช้เอง หรือ ใช้จอเดิมที่มีอยู่ได้ 4) ลูกค้าต้องซื้อ Display ทั้งชุดจากบริษัท
5) ฟรี Software พื้นฐานมาพร้อมกับเครื่องหากใช้ Network 5) อาจมีค่า Software หากจะใช้ระบบ Network


Hardware Feature

 • Target board LCD , Break away your display limitation , Less maintainance operation , Easy installation
 • สามารถเชื่อมต่อการแสดงผลผ่านจอ LCD Monitor ด้วยช่อง DVI
 • สามารถตั้งค่าได้ผ่าน Keyboard โดยใช้ช่อง Interface แบบ PS2
 • สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการ
 • รับ Digital Input แบบ Contact Switch หรือ 12 VDC Pulse Signal ได้สูงสุด 4 Channels
 • รับ Analog Input แบบ 4-20 mA หรือ 0-5 VDC ได้สูงสุด 2 Channel (Option)
 • มี Output 4 Channel สำหรับต่อกับ Tower Light / Warining Buzzer
 • เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ LAN (TCP/IP) ได้

 

 

Software Feature

 • Multi monitoring (Real-time) , Summary monitoring (Real-time) , Display graph , Configuration , Report
 • กำหนดเป้าหมายการผลิตของกะ สามารถกำหนดโดยเป้าหมายรวมทั้งกะ หรือกำหนดโดย UPH
 • สามารถกำหนดเวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน และเวลาพักงาน
 • ส่วนแสดงผลจะคำนวณเป้าหมายการผลิตที่ควรจะได้แบบ Realtime และหยุดนับเมื่อถึงเวลาพักงานที่ตั้งไว้
 • สามารถตั้งค่าการเตือน การแสดงไฟต่าง ๆ ได้จาก Software
 • สามารถแสดงผลอื่น ๆ ที่ต้องการให้แสดงบนจอได้ เช่น Model , Job Order Number เป็นต้น

 

PROMOS ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยี Advance Embedded System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยหน่วยประมวลผลขนาด 32 bit และใช้ระบบปฏิบัติการเฉพาะที่เรียกว่า Real Time Operating System เทคโนโลยีของ PROMOS เรียกอีกอย่างนึ่งว่า System on Chip (SoC) เป็นเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และทนทานต่อสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย (Robust) ของโรงงานได้เป็นอย่างดี หากเทียบกับเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์หรือ Computer Base แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสภาวะแวดล้อมในโรงงาน ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย Harddisk , Mainbaord , RAM เป็นอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้ใน Line การผลิต

ด้วยเทคโนโลยี Advance Embedded System นี้ PROMOS จะแสดงผลผ่านทาง LED Monitor หรือ LED TV ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไป การแสดงผลผ่านทาง Monitor มันคือการฉีกข้อจำกัดการแสดงผลแบบเก่าโดยสิ้นเชิง จากเดิมที่เทคโนโลยีเก่าใช้ 7-Segment หรือ LED Dot Matrix หรือที่เรียกว่า Fixed Display

ดังนั้นการแสดลผลของ PROMOS จึงไม่ Fix ตายตัวอีกต่อไป ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงค่าตามสถานะการณ์ของการผลิตได้ เช่น เมื่อ Line การผลิตมีการเปลี่ยน Raw Material เราก็สามารถสั่งให้ PROMOS แสดงผลค่า NG หรือค่า Defect ได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยน Raw Material นี้ เป็นต้น การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล User สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองผ่าน software PROMOS Management

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ PROMOS นี้ PROMOS จึงได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM , Digital Factory Management , Digital Factory , DFM
Visitors: 1,253,787