โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กับผลิตภัณฑ์ PROMOS PLUS และระบบ SMED

PROMOS ได้รับความไว้วางใจเข้าติดตั้งระบบ Production board โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

สำหรับโรงงานนี้เป็นการเลือกใช้ PROMOS รุ่น PLUS โดยเพิ่มการ Customize ปรับเปลี่ยน software เพื่อให้เหมาะกับ line การผลิต

การปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจคือ การบันทึก NG (no good) แยกประเภท code เพื่อที่จะได้ track ย้อนหลังกลับมาได้ว่า NG ที่เกิดขึ้น เกิดจากสาหตุใดบ้าง จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด

นอกจากนี้ยังมีการใช้กลไก SMED เพื่อที่จะ track การ change model อีกด้วย


Credit: THINKTECH Co.,Ltd.

บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 21/01/2018

www.promosthai.com

Copyright © 2018 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,290