ประวัติความเป็นมาของ PROMOS

ประวัติความเป็นมาของการพัฒนานวัตกรรม

2547: Time line ของการออกแบบระบบ PMS หรือ Target Board ตอนนั้นมีความคิดว่า Target Board อะไรมันก็เหมือนๆ กัน เราก็ไม่คิดมาก ทำการออกแบบง่ายๆ โดยใช้ 7-segment และ LED Dot Matrix ที่เพิ่มเทคโนโลยีมาหน่อยนึ่งคือ เพิ่ม LAN มาในระบบเลย และหลังจากขายไป 1 ปี เกิดปัญหาที่ยุ่งยากมากคือ การซ่อม เพราะทุกครั้งที่ Target board เสียเราก็จะต้องปีนแล้วยก Target Board ทั้งกล่องลงมาซ่อม ถึงจะออกแบบ เป็น module ก็ต้องยกลงมาอยู่ดี ทำให้กำไรเป็นขาดทุน เพราะการ M/A ที่ยากลำบาก ไม่คุ้มทั้งคนขายและคนซื้อ


2552: Time line ตอนนี้เรารู้แล้วว่า 7-Segment และ LED Dot Matrix ไม่เหมาะก็การทำ Target Board และลูกค้าต้องการการแสดลผลเพิ่ม ณ ตอนนั้นราเลยตัดสินใจใช้ mini-PC มาแทน 7-Segment และ LED Dot Matrix การใช้ mini-PC ตอบโจทย์ทางด้านการแสดงผล แต่ก็มาเจอปัญหาใหญ่คือ ระบบ PC ไม่ stable เพราะสิ่งแวดล้อมในโรงงานเลวร้าย โดยเฉพาะมลภาวะทางไฟฟ้าที่มาทาง Power line หรือ Electromagnetic Field ที่มาทางอากาศ ทำให้ต้อง re-start PC บ่อยๆ ถัดจากนั้นมาประมาณ 1 ปี ก็เริ่มมีปัญหา เครื่องเสีย หรือ ต้อง M/A บ่อยๆ โดยสาเหตุของปัญหามาจากหลายส่วนมาก เช่น RAM มี Oxide เกาะ , Hdd/Ssd เสีย หรือ Windows มีปัญหา เป็นต้น


2554: Time line จุดเริ่มต้นของ PROMOS ปีนี้เป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่และโรงงานลูกค้าก็กระทบ ทำให้ Target Board ที่ขายไปโดนน้ำท่วมไปด้วย 
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะทำการ reset การออกแบบ Target Board ทั้งหมด เราได้ทำการยกเลิกการผลิตและการขาย Target Board แบบ 7-Segment, LED Dot Matrix และแบบ mini-PC เราได้ปฏิวัติการออกบบ Target Board โดยใช้เทคโนโลยี Advance Embedded System ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบ SoC , RTOS และ Protocol Stack รวมถึง Algorithms ต่างๆ ที่ทำให้ระบบ Target Board ฉลาดยิ่งขึ้น

Advanced Embedded System เป็นการผสมกันระหว่างเทคโนโลยี Embedded System เดิม กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเราออกแบให้ build ลง PCB board เพื่อเป็น SoC และแสดงผลด้วย DVI/HDMI โดยใช้หลักการคือ

1. Maintenance Free เพราะตัดข้อด้อยของระบบ PC ออก คือ ROM, ROM เรา build-in ลง SoC ทั้งหมด บวกกับใส่วงจร Protection รอบด้านเพื่อป้องกัน Noise และ Surge

2. Flexibility เรายังคงแสดงด้วยด้วยจอ Monitor เหมือนระบบ PC โดยทำการสร้าง Protocol การสื่อสารระหว่าง SoC กับ LED Monitor/LED TV ขึ้นมาเอง ทำให้เราแสดงผลได้หลากหลาย

3. Light weight and Plugable คือน้ำหนักต้องเบา และต้องรองรับการถอดออก โดยไม่ต้องถอดสายไฟเพื่อการย้าย line (โรงงานยุคใหม่ re-layout บ่อย)

4. Accessory ต้องใช้ของที่เป็น commercial ทั่วไปที่ลูกค้าสามารถซื้อได้เอง เช่น LED Monitor/LED TV หรือ USB Keyboard เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าดูแลตัวเองได้ หรือ ให้ลูกค้าสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่ราคาถูกได้ด้วยตัวเอง

5. Training โดยทีม PROMOS จะเข้าทำการ full training เมื่อลูกค้าติดตั้งเรียบร้อยโดยไม่สนใจว่าซื้อมากหรือซื้อน้อย 1 station เราก็จัด full training ให้
หลังจากการเราได้ดำเนินการปฏิวัติการออกแบบ Target Board และสร้างทีม PROMOS ขึ้นมา บวกกับเราได้ใส่ Feature และ Algorithms ด้าน Productivity ลงไปจำนวนมาก รวมทั้งระบบ report ทำให้ PROMOS เป็นสินค้าที่ Innovation , Reliability และ Smart ตอบโจทย์ลูกค้าโรงงานได้เป็นอย่างดี

บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 02/07/2018
Copyright © 2018 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.


รูปที่ 1 2554: Time line PROMOS ในปัจจุบัน
ด้วยเทคโนโลยี Advanced Embedded System and Maintenance free


รูปที่ 2 2547: Time line Target Board ยุคแรกของเรา
เป็น 7-segment และ LED Dot Matrix


รูปที่ 3 2552: Time line Target board ด้วย mini PC


รูปที่ 4 เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของ
 Target Board ของแต่ละยุคของเรา


รูปที่ 5 การติดตั้ง PROMOS ในปัจจุบัน light weigth and plugable


รูปที่ 6 Plugable สำหรับ line สมัยใหม่ที่ re-layout บ่อย


รูปที่ 7 full training ให้กับ user และแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตกัน


รูปที่ 8 full training ให้กับตัวแทนจำหน่ายรูปที่ 9 Flexibilty: แสดง gantt chart ที่ station การผลิต


รูปที่ 10 Flexibilty: แสดง setup time


รูปที่ 11 Flexibilty: แสดง machine down time


รูปที่ 12 Flexibilty: summary display


รูปที่ 13 Flexibilty: แสดงจำนวนพนักงานที่พักเบรก


รูปที่ 14 report: ออก report ตามความต้องการของลูกค้า


รูปที่ 15 support QR Code

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,236,287