โรงงานผลิตสายไฟ

PROMOS ได้รับความไว้วางใจเข้าติดตั้งระบบ PMS โรงงานผลิตสายไฟ โรงงานนี้ใช้ระบบ PROMOS Standard แต่มีปรับเปลี่ยนการแสดงผลเล็กน้อย เบื้องต้นติดตั้งไป 12 station โดยแต่ละ station แสดงผล 2 จอ พร้อม display centralize / Summary display 1 จุด การติดตั้ง ฝ่าย M/A ของโรงงานเป็นผู้ติดตั้งเอง แต่เราก็ส่งทีมวิศวกร PROMOS เข้าไปช่วยให้คำแนะนำและจัด training การใช้งานอย่างดี


Credit: THINKTECH Co.,Ltd. , Weerawong Tengmanee
บทความโดย นพดล คะเตปะนานนท์ 04/06/2018
Copyright © 2018 PROMOS (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ระบบแสดงผลการผลิตระบบประสิทธิภาพการผลิต, ป้ายแสดงผลการผลิต, นับจำนวน, Target Board, Andon Board, PMS Board, PROMOS, , Production Monitoringy System, FactoryVisual, Factory Visual Management, production board, production monitoring system, production target board, production visualization, production monitoring systems, andon, jidoka, pokayoke, JIT, kaizen, Industrial Internet of Things, IIOT, iot industry 4.0, oee manufacturing, production management, production improvement, manufacturing productivity, production planning and control, lean manufacturing, smart factory 4.0, การบริหารงานผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, ความสูญเสียในระบบการผลิต การบริหารงานผลิต, ระบบบริหารการผลิต, ระบบการผลิต, ระบบควบคุมการผลิต, การวางแผนการผลิต, ออกแบบการผลิต, โรงงานผลิตโตโยต้า, ระบบการจัดการโรงงาน, การจัดการระบบการผลิต, ระบบการบริหารการผลิต, ตัวอย่างการวางแผนการผลิต, การจัดการผลิตและการดำเนินงาน, การบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบการผลิตคืออะไร, ความสูญเสียในระบบการผลิต, การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ecrs, การจัดการการสูญเสียมความสูญเสีย 8 ประการ, สมาคมเพิ่มผลผลิต, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, Smart Production Monitoring System, SPMS, SPM
Visitors: 1,253,791